Home > Wat kun je doen? > Tips voor een goed gesprek

Tips voor een goed gesprek

 

Ouders proberen hun kinderen tijdens het opgroeien vaak zoveel mogelijk te ondersteunen en begeleiden. Dat betekent dat ze helpen bij het maken van keuzes. Bij het aangeven van grenzen is het belangrijk dat ouders hun kinderen uitleggen waarom zij dat doen.
 
Het is niet in elk gezin vanzelfsprekend om over blowen te praten. Toch is het belangrijk dat je hierover met je kind praat. Het liefst nog voordat je kind het ooit geprobeerd heeft. Je kunt aangeven hoe je erover denkt en waarom je niet wilt dat je kind blowt. Hierdoor zal je kind beter begrijpen waarom er regels over blowen zijn.
 
Als je over blowen praat, hou dan rekening met de leefwereld van je kind. Jongeren leven in het hier en nu. Verhalen over schadelijke effecten in de toekomst spreken jongeren niet aan. Bespreek de effecten die wel aanspreken, zoals slechtere schoolprestaties en geldgebrek.
 
Meer tips voor een gesprek:
 
Voer een open gesprek: luister naar wat je kind te vertellen heeft, stel vragen en toon interesse. Door veroordelen, verwijten maken of je kind meteen proberen te overtuigen van je eigen mening, geef je je kind niet de ruimte om zijn of haar mening te geven.
Zorg dat je op de hoogte bent van feiten over hasj en wiet, dan weet je waar je over praat.
Weet wat je kind doet, waar en met wie. Als je met je kind wilt praten over blowen, is het handig dat je weet met wie je kind omgaat, wat hij of zij graag doet en waar hij of zij is. En of blowen daarbij een rol speelt.
Voer het gesprek op een tijdstip dat voor jullie beiden goed uitkomt.